Kleine bedrijven moeten loon straks nog maar 1 jaar door te betalen bij ziekte

Ondernemers met maximaal 10 werknemers zijn als het aan het kabinet ligt niet meer verplicht om 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. Het kabinet wil dat er een vrijwillige regeling komt voor kleine bedrijven waarbij de loondoorbetalingsverplichting naar 1 jaar wordt bekort. Het risico om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte is vaak voor kleine bedrijven een enorm (financieel) probleem. Werkgevers hebben hier veel stress van en het weerhoudt hen ervan nieuw personeel aan te nemen.