Verzuimtrends

● Ongeveer 30% van het verzuim is werk gerelateerd
● Ongeveer 70% is privé of anders gerelateerd
● Langer dan 7 weken ziek thuis is een voorbode voor langdurig verzuim
● Langer dan 1 jaar ziek thuis is een indicatie dat bijna 40% helemaal niet meer terugkomt in betaald werk
● Frequent verzuim van een medewerker is indicatie voor lang verzuim