Verzuimstatistieken 2015

Bron: CBS 2015
● Gemiddeld verzuimpercentage: 3,9%
● Ongeveer 43% van de medewerkers heeft zich in het afgelopen jaar wel eens ziek gemeld
● Gemiddeld verzuimduur is: 8,5 dagen per ziekmelding
● Bijna 25% van alle ziekmeldingen hebben te maken met het werk, voornaamste reden blijft: griep
● Verzuim in het onderwijs is anderhalf keer zoveel, maar de gemiddelde verzuimduur is weer net zo hoog als het landelijk gemiddelde.
● De Horecabranche heeft gemiddeld het laagste ziekteverzuim.