Wet BeZaVa Gemoderniseerd

Wet BeZaVa (Wet beschikking ziektewet en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Per 01-01-2014 is de ziektewet gemoderniseerd, met andere woorden: de werkgever is verantwoordelijk voor die medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na einde dienstverband alsnog ziek worden. Als een werknemer in bovengenoemd geval de ziektewet in gaat zal de werkgever hiermee financieel geconfronteerd worden. De toerekening zal d.m.v. premiebeschikking werkhervattingskas of rechtstreeks als je eigen risicodrager bent voor de ziektewet.