Is een Arbodienst een verplichte kostenpost?

Ja: Arbodienstverlening is een verplichte kostenpost, het is immers wettelijk verplicht. Veel werkgevers kijken bij een keuze van een Arbodienst vaak alleen naar wat het kost en niet zozeer wat het oplevert.

Wat kost eigenlijk een zieke medewerker?

Volgens (bron: TNO) kost een zieke medewerker gemiddeld ca. € 230,- per dag. De werkgever is namelijk verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte. Een kortdurend griepje is voor de werkgever nog wel te overzien, maar wat als een medewerker langdurig gaat uitvallen.

Het kan daarom zeer lonend zijn om een verzuimende medewerker tijdig te laten oproepen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan tijdig bepalen of de medewerker weer zo snel mogelijk kan terugkeren in de eigen functie of eventueel tijdelijk kan re-integreren in een vervangende functie.

Wat kost dan eigenlijk de Arbodienstverlening?

Gemiddeld kost een Arbodienst zo’n € 80,- tot € 100,- per medewerker per jaar. Dat lijkt misschien veel, maar dat is ongeveer 0,3% van de totale loonsom. De jaarlijkse koffie -en thee kosten per medewerker zijn vermoedelijker hoger.