Wat u moet weten over de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet van kracht gegaan.

Doel van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet is om de betrokkenheid van de werknemers en werkgevers te vergroten en meer aandacht te schenken aan preventie. Insteek is om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Werkgevers krijgen hierdoor meer verplichtingen en werknemers meer rechten.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • Open spreekuur, dus iedere werknemer heeft recht op directe toegang tot de bedrijfsarts, dus ook zonder toestemming van de werkgever.
  • De bedrijfsarts heeft vrije toegang om iedere werkplek te bezoeken.
  • Iedere werknemer heeft recht op second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Basiscontract arbodienstverlening, hierin dienen de afspraken over de dienstverlening te worden vastgelegd, dus ook wat de wettelijke bepalingen van de bedrijfsarts zijn.