Wordt de nieuwe arbowet een zegen of een ramp?

Het kabinet is van plan om in de nieuwe arbowet de zieke werknemer op kosten van de werkgever de mogelijkheid voor een 2nd opinion te bieden bij een andere bedrijfsarts. Momenteel heeft een zieke werknemer die het niet eens is met de beoordeling van de bedrijfsarts de mogelijkheid op eigen kosten een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Gaat dit nu leiden tot een grote toename aan spreekuren bij de bedrijfsartsen? Gaan hierdoor de verzuimkosten voor de werkgever beduidend toenemen? Is het niet ideaal voor de onwelwillende zieke werknemer die eigenlijk helemaal niet wenst te re-integreren?