Monthly Archives: oktober 2014

Kleine bedrijven moeten loon straks nog maar 1 jaar door te betalen bij ziekte

Ondernemers met maximaal 10 werknemers zijn als het aan het kabinet ligt niet meer verplicht om 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. Het kabinet wil dat er een vrijwillige regeling komt voor kleine bedrijven waarbij de loondoorbetalingsverplichting naar 1 jaar wordt bekort. Het risico om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte is vaak voor kleine bedrijven een enorm (financieel) probleem. Werkgevers hebben hier veel stress van en het weerhoudt hen ervan nieuw personeel aan te nemen.

Ziekteverzuim door stress

Ziekteverzuim door stress komt achtmaal zoveel voor als 5 jaar geleden. Hiermee is stress het grootste beroepsrisico geworden. Gemiddeld zit een werknemer met psychische klachten 180 dagen thuis.

Helaas zit er vaak nog een taboe op en is het voor iedereen beter als een werkgever alerter is en de werknemer zich durft te uiten als het hem of haar soms te veel wordt. Bij jongeren zijn de laatste jaren stressklachten eveneens de belangrijkste verzuimoorzaak geworden. Veel jongeren hebben tegenwoordig veel stress van baanonzekerheid door tijdelijke contracten.

Verzuimtrends

● Ongeveer 30% van het verzuim is werk gerelateerd
● Ongeveer 70% is privé of anders gerelateerd
● Langer dan 7 weken ziek thuis is een voorbode voor langdurig verzuim
● Langer dan 1 jaar ziek thuis is een indicatie dat bijna 40% helemaal niet meer terugkomt in betaald werk
● Frequent verzuim van een medewerker is indicatie voor lang verzuim

Verzuimstatistieken 2015

Bron: CBS 2015
● Gemiddeld verzuimpercentage: 3,9%
● Ongeveer 43% van de medewerkers heeft zich in het afgelopen jaar wel eens ziek gemeld
● Gemiddeld verzuimduur is: 8,5 dagen per ziekmelding
● Bijna 25% van alle ziekmeldingen hebben te maken met het werk, voornaamste reden blijft: griep
● Verzuim in het onderwijs is anderhalf keer zoveel, maar de gemiddelde verzuimduur is weer net zo hoog als het landelijk gemiddelde.
● De Horecabranche heeft gemiddeld het laagste ziekteverzuim.

Wet BeZaVa Gemoderniseerd

Wet BeZaVa (Wet beschikking ziektewet en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Per 01-01-2014 is de ziektewet gemoderniseerd, met andere woorden: de werkgever is verantwoordelijk voor die medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na einde dienstverband alsnog ziek worden. Als een werknemer in bovengenoemd geval de ziektewet in gaat zal de werkgever hiermee financieel geconfronteerd worden. De toerekening zal d.m.v. premiebeschikking werkhervattingskas of rechtstreeks als je eigen risicodrager bent voor de ziektewet.